Juridische disclaimer

Deze Internet site wordt u aangeboden door Machinehandel vd Weerd. Op de inhoud ervan (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) rust auteursrecht, er mag niets van worden gekopieerd en/of aan veranderd. Machinehandel vd Weerd zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft dit aangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder worden eveneens niet tijdig doorgevoerde prijswijzigingen en onjuiste of onvolledige productspecificaties begrepen.
Machinehandel vd Weerd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.mhvanderweerd.nl, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt.

Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein mhvanderweerd.nl) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Machinehandel vd Weerd geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.
Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan Machinehandel vd Weerd toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door Machinehandel vd Weerd vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd.
Het is Machinehandel vd Weerd daarbij toegestaan om door u voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken naar eigen inzicht te gebruiken. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard (zoals naam- en adresgegevens). Hierbij hanteert Machinehandel vd Weerd de richtlijnen zoals die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgelegd.

Alle gegevens die u stuurt naar www.mhvanderweerd.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Machinehandel vd Weerd behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

 
Machinehandel vd Weerd 
van Asseltweg 5 
8271PH IJsselmuiden 
 

t:
f:
m:

038-3446160 
038-3373058 
06-25224142 

info@mhvanderweerd.nl 
www.mhvanderweerd.nl 

 

  beheer

sitemap disclaimer ontwerp: Ellérie Webdesign